• ساعت : ۱۴:۲۱:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ 
بازدید مدیران فنی شركت تویو ژاپن از مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان

بازدید مدیران فنی شرکت تویو  ژاپن از مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان، دانش فنی واحدهای اوره و گرانول پتروشیمی مسجد سلیمان، متعلق به شرکت تویو ژاپن است.
نظر به اینکه بیش از بیست ماه از راه انداری و عملیات تولید واحدهای اوره و گرانول میگذرد و بعضا رفع مشکلات عملیاتی توسط خود مجتمع و تطابق شرایط طراحی با واقعیتهای عملیاتی، شرکت تویو تمایل داشت که از نزدیکی بازدیدی داشته باشد و در این زمینه با کارشناسان و مدیران شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان تبادل نظر فنی صورت گیرد که ما نیز به منظور بهینه نمودن شرایط عملیاتی واحدهای اوره و گرانول و رفع بعضی از مشکلات استقبال نمودیم.
در طی این بازدید، حضور کارشناسان شرکت تویو، به همراه کارشناسان شرکت پیدک، موضوعات و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این بازدید نمایندگان تویو  رضایت خود را از نحوه بهره برداری از واحدهای اوره و گرانول ابراز داشتند.
با توجه به محدودیت و تحریم های موجود، همواره تلاش شده که ارتباط با شرکت تویو ژاپن را حفظ نماییم تا تبادل نظرات فنی، برای آینده ادامه یافته و از مشکلات احتمالی به خوبی پیش گیری بعمل آید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.1.0
    V6.0.1.0