مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرح مناقصه: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه خدمات نظافت عمومی سایت را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرایط مناقصه، اسناد و شرح کار در سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به نشانی www.misipcc.com قابل دسترس می باشد.

زمانبندی: تحویل اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/01/21 الی 1401/02/04

محل تحویل و ارائه اسناد:

1. تهران، خیابان شهید کلاهدوز ( دولت )، نرسیده به خیابان پاسداران، پلاک 282 ، واحد امور حقوقی

2. شرکت های خوزستانی می توانند پاکات را به نشانی: مسجدسلیمان، بعد از روستای هفت شهیدان، منطقه انرژی زیلایی، جنب شرکت آلومینیوم، دفاتر شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان، دفتر امور حقوقی ارسال نمایید.

( حتماً بر روی پاکت ارسالی درج شود مربوط به مناقصه نظافت عمومی سایت - مرحله دوم)

شماره تماس جهت هماهنگی: 09166815521 آقای کریمی

سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار را در لینک اسناد مناقصه مشاهده نمایید .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0