ویدیو شماره6 مراسم سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 


ویدیو شماره5 مراسم سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 


ویدیو شماره4 مراسم سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 

 


ویدیو شماره3 مراسم سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 


ویدیو شماره2 مراسم سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 


ویدیو شماره1 مراسم سوگ واری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 


اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِال لَّهِ

 

 

 

اولین سالگرد بهره برداری مجتمع صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان گرامی باد.

 

 

 

 

شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 

 


6.0.1.0
گروه دورانV6.0.1.0