MISIPCC

1394/11/08 08:58

فرآیند تولید آمونیاک و اوره

نویسنده: معاونت اقتصادی و بازرگانی
تاریخ انتشار: 1394
منبع: مطالعات سازمانی
کلمات کلیدی

آمونیاک مهم ترین ترکیب ازته مورد استفاده بشر در کشاورزی و صنعت می باشد . تقویت  خاک های فقیر از نیتروژن  با استفاده از ترکیبات آمونیاک به ویژه کودهای اوره باعث وقوع انقلاب سبز در کشورهای فقیری نظیر هندوستان و .... گردید . تامین نیتروژن مورد نیاز خاک تا پیش از قرن بیستم عمدتا از راه پسماندهای  حیوانی و گیاهی  انجام می شد که روشی کم بازده بود ولی با پیشرفت های علمی امکان تولید آمونیاک و کودهای اوره در مقیاس صنعتی از مشتقات نفت و گاز فراهم شد که متعاقب آن ظرفیت استفاده از مزارع کم بازده به نحو چشمگیری بالا رفت . در نوشتار پیوست فرآیند تولید آمونیاک و اوره در کارخانه مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان به اختصار توضیح داده می شود .

فایل های پیوست
(+9821)28147000 (+9821)86086812 pr@misipcc.com
تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید وحید دستگردی، نرسیده به خیابان ولیعصر (عج) پلاک 380