1400/08/12 15:58

آگهی جذب نیروی متخصص در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیرو با شرایط ذیل نیاز دارد:

 

1- مهندس مکانیک با حداقل 10 سال سابقه کار ترجیحاً واحدهای پتروشیمی، در هر حال سابقه فعالیت در یکی از پتروشیمی های کشور نباید کمتر از 5 سال باشد.

2- مهندس شیمی با حداقل 15 سال سابقه کار ترجیحاً در واحدهای پتروشیمی، در هر حال 7 سال سابقه فعالیت در مجتمع های پتروشیمی ضروری است.

3- فوق لیسانس یا دکترای بازرگانی با حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

 

واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل cv1@misipcc.com  تا  تاریخ 97/11/14 ارسال نمایند.