1400/01/14 11:14

پروژه فاز یک اوره-آمونیاک

با توجه به نیاز مبرم کشور به انواع محصولات پتروشیمی و سایر مشتقات نفتی و همچنین با هدف عالی ایجاد اشتغال و توسعه بومی و درونزای منطقه مسجدسلیمان و شمال استان خوزستان که در عین برخورداری از مواهب و نعمات طبیعی و سابقه درخشان در توسعه صنعت نفت  متاسفانه خود  گرد استضعاف بر چهره دارد ، عملیات اجرایی پروژه فاز یک مجتمع صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان پس از اخذ مجوز تاسیس از وزارت صنایع و معادن و تجارت و اخذ مجوز تامین خوراک گاز طبیعی از وزارت نفت جمهوری اسلامی و همچنین اخذ تاییدیه های لازم از ادارات و نهادهای  ذیربط مانند اداره حفاظت محیط زیست  با هدف تولید روزانه 2050 تن آمونیاک و 3250 تن اوره  در دستور کار شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان قرار گرفته است .

فرآیند تهيه آمونياك و اوره  بر اساس تركيب گاز سنتز نيتروژن و هيدروژن طي واكنش شناخته شده هابر-بوش در حضور كاتاليست آهن استوار مي باشد. کل فرآیند تولید آمونیاک و پس از آن تولید اوره را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

محصولات تولیدی این مجتمع عمدتا برای صادرات ، مصرف داخلی و نیز خوراک زنجیره پایین دستی شامل صنایع اوره با پوشش گوگردی ، ملامین ، سودا اش ، منو آمونیوم فسفات ، دی آمونیوم فسفات و .... در نظر گرفته شده است . برآورد درآمدهای ارزی حاصل از فروش سالانه 1 میلیون تن اوره و 75 هزارتن آمونیاک مایع به بیش از 400 میلیون دلار تخمین زده می شود ( با قیمت ها و شرایط اقتصادی فعلی ) .

در گام اول این پروژه مطالعات اقتصادی ، مطالعات مکانیابی و ... در دستور کار قرار گرفت و پس از حصول اطمینان از ثمربحش بودن پروژه روند تتملیک و آماده سازی اراضی در منطقه زیلایی شهرستان مسجدسلیمان  آغاز و با همکاری و همراهی مدیران و مردم فهیم منطقه این امر در اسرع وقت به انجام رسید . سپس مذاکرات با شرکت های دارنده دانش فنی و توان اجرایی در دستور کار قرار گرفت و پس از مذاکرات و مطالعات کافی ، شرکت مهندسی ووهان ( Wuhuan Engineering Company ) از کشور چین به عنوان پیمانکار اجرای طرح انتخاب گردید . در همین رابطه با همکاری شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی ( پیدک ) دانش فنی تولید آمونیاک از شرکت کازاله سویس و دانش فنی تولید اوره از شرکت   ژاپنی  تویو  تامین شد .

قرارداد اجرای کامل پروژه به صورت طراحی – تامین - ساخت (  EPC ) از 1393/8/25 مصادف با 16 نوامبر 2014 با اعتباری بالغ بر 4112 میلیون یوآن معادل 624 میلیون دلار به جریان افتاد .

 مدت زمان اجرای پروژه 48 ماه در نظر گرفته شده است که اختتام مراحل اجرایی براساس برنامه تنظیم شده مصادف با 1398/03/26 برابر با 16 جولای 2019 خواهد بود .

براساس توافقات انجام شده بخش قابل توجهی تا سقف ( 40 درصد ) از خدمات و تجهیزات پروژه توسط پیمانکاران ایرانی واجد شرایط تامین خواهد شد و پیش بینی می شود میزان اشتغال مستقیم پروژه در دوره ساخت تا سقف 4000 نفر و اشتغال مستقیم  در دوره بهره برداری بالغ بر 1500 نفر باشد . با راه اندازی فاز های بعدی پروژه و صنایع تکمیلی میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم تا 10000 نفر خواهد رسید که رسیدن به این رقم تاثیرات شگرفی در چهره منطقه خواهد داشت  .

پروژه فاز یک اوره آمونیاک در یک نگاه

عنوان پروژه

فاز یک اوره - آمونیاک

نام محصول

آمونیاک +  اوره

ظرفیت تولید آمونیاک

3050 تن در روز

ظرفیت تولید اوره

3250 تن در روز

محل اجرا

شهرستان مسجدسلیمان - منطقه زیلایی – مجتمع صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

تاریخ شروع

1393/8/25

تاریخ خاتمه

1398/3/36

مدت اجرا

48 ماه ( از زمان تحویل زمین )

پیمانکار پروژه

شرکت مهندسی ووهان - چین

تامین کننده دانش فنی

شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی ( پیدک )

دانش فنی تولید آمونیاک

شرکت کازاله - سویس

دانش فنی تولید اوره

شرکت تویو - ژاپن

مساحت پروژه

53 هکتار

نیوی انسانی دوره ساخت

4000 نفر

نیروی انسانی دوره بهره برداری

1500 نفر

اعتبار پروژه

4112 میلیون یوآن

محل تامین اعتبار

فاینانس خارجی