• ساعت : ۱۴:۱۲:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
پیشرفت 97/5 درصدی پروژه فاز یك (اوره و آمونیاك) شركت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.1.0
    V6.0.1.0