1400/09/10 12:51

مزایده فروش اوره

مزایده فروش اوره

پتروشیمی های مسجدسلیمانMIS)) در تدارک فروش  مقدار 100000 تن گرانول اوره 46%  به بالاترین قیمت پیشنهادی است.

شرایط تحویل FOB در بندر امام خمینی (BIK) است.

محصول در 3 قسمت 30000-35000 تن تحویل داده می شود.

برنده مزایده ملزم به پرداخت یا صدور ضمانت نامه بانکی به مبلغ 14700000 AED برای تضمین قرارداد خرید و 30٪ از هر قسمت به عنوان پیش پرداخت می باشد برای دریافت اسناد و مدارک از جمله ITT (دعوت به شرکت در مزایده) لطفا در اولین فرصت با آقای روزرخ

به شماره تلفن: 28147228 -021 تماس بگیرید

یا درخواست خود را برای شرکت در مزایده به آدرس ایمیل [email protected] ارسال فرمائید.