1400/09/10 12:52

آگهی مناقصه: خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن دوپل

مناقصه: خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن دوپل  

مناقصه گزار:شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان  

استان : خوزستان

تاریخ شروع : 1400/08/05

تاریخ درج آگهی :1400/08/05

موضوع مناقصه :

شرح آگهی : آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن دوپل  

 شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن دوپل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/05/08  لغایت 1400/08/09 به مدت سه روز کاری با در دست داشتن معرفینامه و ارائه فیش واریزی به مبلغ 5.000.000 ريال معادل پانصد هزار تومان به شماره حساب 1596800131109  و یا شماره شبا 470150000001596800131109IR نزد بانک سپه به نام شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان به نشانی شرکت واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان وحید دستگردی، نرسیده به خیابان ولیعصر(عج)، پلاک 380 طبقه سوم نزد واحد بازرگانی  مراجعه نمایند. 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/15 در نشانی فوق الذکر می باشد.علاقمندان به شرکت در مناقصه برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن0218147000 داخلی 229 تماس حاصل نمایند.