مجتمع عظیم پتروشیمی مسجد سلیمان در زمینی به مساحت 400 هکتار در منطقه زیلایی شهرستان مسجد سلیمان در 130 کیلومتری شمال شرقی اهواز، 30 کیلومتری شمال غربی شهر مسجد سلیمان، در مجاورت جاده لالی (منطقه هفت شهیدان) واقع شده است. واقع در 11.5 کیلومتری جنوب رودخانه کارون. بر اساس طرح توسعه، مساحت این منطقه به بیش از 1000 هکتار خواهد رسید.

از نظر موقعیت جغرافیایی، این منطقه از طریق بندر امام خمینی به آب های آزاد بین المللی و از طریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای میانه دسترسی دارد.

هلدینگ صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با تاکید بر یادگیری و بهبود مستمر، در راستای پایبندی به سرمایه انسانی و محیط کسب و کار، متعهد به تحقق اهداف خود می باشد.


 

 


بعدي    6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0