• ساعت : ۱۴:۱۳:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
بازدید هنرمندان، شاعران، نویسندگان و اصحاب فرهنگ و رسانه از روند پیشرفت پتروشیمی..
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.1.0
    V6.0.1.0