• ساعت : ۲۰:۳۸:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 
    /  5
پتروشیمی مسجدسلیمان در مسیر تحول دیجیتال
جلسه پیش رفت فاز اول استقرار ERP در پتروشیمی مسجدسلیمان با حضور دکتر محمدی سرپرست و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزار شد.

پتروشیمی مسجدسلیمان از آبان ماه سال گذشته به عنوان اولین پتروشیمی کشور با هدف قرار گرفتن در مسیر تحول دیجیتال، استقرار ERP را طی قراردادی با شرکت راهکارهای حرفه ای فرایند محورسدره (سدرا پرو) شروع کرد.

بخش اول حرکت در مسیر تحول دیجیتال در سه فاز دیده شده که فاز اول آن نیمه دوم سال 1401 عملیاتی خواهد شد.

حرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در مسیر تحول دیجیتال نقطه عطفی در صنعت پتروشیمی کشور است که نوید بخش ورود تکنولوژی های تحول آفرین در فرایندهای صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.1.0
    V6.0.1.0