• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 
بازدید جناب آقای دكتر داریوش عالی (مشاور مدیرعامل و مدیر كل حراست صندوق بازنشستگی كشوری) از غرفه شركت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0