• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 
نشست هم اندیشی سراسری مدیران روابط عمومی سازمانها ، استانها ، هلدینگها و شركتهای تابعه خانواده بزرگ وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

نشست هم اندیشی سراسری مدیران روابط عمومی سازمانها ، استانها ، هلدینگها و شرکتهای تابعه خانواده بزرگ وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی به میزبانی روابط عمومی این وزارت خانه باسخنرانی دکترمرتضوی وزیرمحترم تعاون ، کار ورفاه اجتماعی برگزارگردید.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0