• ساعت : ۱۴:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 
دریافت گواهی نامه های سیستم مدیریت یكپارچه
شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان، موفق به دریافت گواهی نامه های سیستم مدیریت یکپارچه گردید 

«بسمه تعالی»


پس از انجام ممیزی نهایی توسط ممیزان شرکت TUV Intercert  (با مرجع صدور گواهی نامه ی DAKKS  آلمان) شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان موفق به دریافت گواهی نامه های ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 45001  گردید.
دریافت این گواهی نامه حاصل تلاش مدیران و کارکنان شرکت در راستای استقرار، حفظ و ارتقای سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت  محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی می باشد.

 

photo1701079600.jpeg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0