عنوان تاریخ انتشار

آگهی مناقصه: آگهی دعوت به مناقصه نمونه برداری و اندازه گيري پارامترهای زیست محیطی طرح خوداظهاری ویژه استان خوزستان *جدید*

1402/02/10
آگهی مزایده: مزایده فروش بین المللی اوره گرانول ([FOB BULK BIK] Granular Urea International Sales Tender) 1402/02/05
آگهی مزایده: مزایده فروش بین المللی اوره گرانول (Granular Urea International Sales Tender [FCA 50 kg]) 1402/02/05
آگهی مزایده: مزایده فروش بین المللی اوره گرانول (Granular Urea International Sales Tender) 1402/01/15
آگهی مزایده: مزایده فروش بین المللی اوره گرانول (Granular Urea International Sales Tender) 1401/12/07
آگهی مناقصه : مناقصه عمومی نمونه برداری و اندازه گيري پارامترهای زیست محیطی طرح خوداظهاری در پایش خروجی آلاینده ها (هوا، آب، خاک و صوت) 1401/12/01
آگهی مزایده: مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل
 
1401/10/20
آگهی مزایده: فروش اوره گرانول %46 ( Sale of urea granules46% ) 1401/10/18
آگهی مزایده: فروش اوره گرانول خارج از درجه ( Selling urea granules out of grade ) 1401/10/18
آگهی مزایده: فروش اوره گرانول %46 ( Sale of urea granules46% ) 1401/10/04
آگهی مزایده: فروش اوره گرانول خارج از درجه ( Selling urea granules out of grade ) 1401/10/04
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پل و بهسازی و ترمیم جاده عقیلی 1401/08/23
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پارکینگ ماشین آلات سنگین و کانال بتنی  1401/08/03
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سطح استان خوزستان با موضوع انجام معاینات ادواری طب صنعتی  1401/08/03
آگهی مناقصه:     مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین خودرو و سرویس‌های ایاب و ذهاب – انتشار دوم    1401/06/16
آگهی مزایده: مزایده عمومی خودرو (مرحله اول)  1401/06/16
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی – انتشار دوم  1401/05/29
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین نیروی انسانی  1401/05/25
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تهیه، پخت و سرو غذا 1401/05/13
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین خودرو و سرویس‌های ایاب و ذهاب 1401/05/13
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی  1401/05/10
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید سیستم‌های کامپیوتر 1401/04/25
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی خرید سیستم‌های کامپیوتر 1401/03/04
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی احداث پارکینگ ماشین‌آلات سنگین و کانال بتنی 1401/03/03
آگهی مناقصه: ارائه خدمات پزشکی - مرحله سوم 1401/02/18
آگهی مناقصه: نظافت عمومی سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان - مرحله دوم 1401/01/20
آگهی مناقصه: ارائه خدمات پزشکی - مرحله دوم  1401/01/20
آگهی مناقصه: نظافت عمومی سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان -
آگهی مناقصه: ارائه خدمات پزشکی  -
آگهی مزایده: فروش اوره 46 درصد گرانول -
آگهی مزایده: فروش اوره 46 درصد گرانول -
آگهی مناقصه: خرید 430000 تخته کیسه 50 کیلویی -
آگهی مزایده: فروش اوره 46 درصد گرانول -

  


6.0.1.0
گروه دورانV6.0.1.0