شرایط حضور در لیست تأمین کنندگان شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان

با عنایت به اینکه شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد بانک اطلاعاتی خود شامل (سازندگان، فروشندگان، تأمین کنندگان، نمایندگیها و ...) را تکمیل نماید به منظور قرار گرفتن نام آن شرکت محترم در فهرست تأمین کنندگان و ارزیابی های بعدی، لطفاً مدارک ذیل را توسط ایمیل ارسال نمایید.

 

مدارک عمومی و الزامی تأمین کنندگان

نام شرکت - نام قدیم در صورت وجود - نام شرکت اصلی - نام شرکت های فرعی

شرح کامل فعالیت ها و تولیدات در صورت دارا بودن هرگونه نمایندگی - تأییدیه - هرگونه مجوز کار از وزارتخانه و ارگان ها، گواهینامه های ایزو و کیفیت، قراردادهای در دست اجرا، سابقه صادرات، شناسه ملی، گواهی کد اقتصادی، روزنامه رسمی، فهرست اقلام قابل تأمین، پروانه بهره برداری، کاتالوگ کامل محصولات، آدرس دقیق پستی مدارک اختصاصی سازندگان، پروانه ساخت، ظرفیت تولید، نوع تولید، کاتالوگ، آدرس وبسایت، گواهینامه ISO، استاندارد محیط زیست.

لطفاً جهت درخواست همکاری و ثبت در وندور لیست بعد از تکمیل پرسشنامه ارزیابی اولیه تامین کنندگان مدارک مربوطه را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایید.

ضمناً پس از بررسی و در صورت نیاز به خدمات آن شرکت محترم در اسرع وقت از سوی اداره تدارکات با آن شرکت تماس گرفته خواهد شد.

 

 

شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در تأیید و یا رد درخواست ها بر اساس نیاز خودمختار خواهد بود.

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0