مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرح مناقصه:شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه، انجام (خدمات طب صنعتی، تامین دارو، درمان، فوریتهای پزشکی و راهبری اورژانس) سایت خود را با اطلاعات ذیل برون سپاری نماید:

شرایط عمومی شرکت در مناقصه: 

1 .دارا بودن سوابق و مدارک مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه( حداقل سه قرارداد مشابه مرتبط ).

2 .دارای حداقل توان مالی برای تهیه تجهیزات کافی و مرتبط با موضوع مناقصه به مدت 2 ماه.

3 .دارا بودن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4 .دارای تاییدیه خدمات بهداشتی و درمانی از کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حوزه خدمات بهداشتی درمانی.

5 .گواهی حسن انجام کار در کارهای مشابه با موضوع مناقصه و رضایت نامه های اخذ شده از کارفرمایان قبلی.

6 .کلیه گواهی ها و مدارک ارائه شده نیاز به تایید و ممهور نمودن کپی برابر با اصل از مراجع قانونی دارد.

کلیه شرایط مناقصه، اسناد و شرح کار در سایت شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به نشانی www.misipcc.com قابل دسترس می باشد.

زمان تحویل پاکات: از روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/24.

نشانی تحویل پاکات: تهران، خیابان شهید وحید دستگردی( ظفر )، نرسیده به خیابان ولیعصر ( عج )، پلاک 380 ،دفتر امور حقوقی.

( حتماً بر روی پاکت ارسالی درج شود: مربوط به مناقصه ارائه خدمات پزشکی )

سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار را در لینک اسناد مناقصه مشاهده نمایید .

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 06143245792 تماس حاصل فرمایید .

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0