((مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تهیه، پخت و سرو غذا))

مشخصات مناقصه:

1. مناقصه گزار: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

2. شرح مناقصه: شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، " تهیه، پخت و سرو غذا " سایت خود را (مطابق با پیوست اسناد مناقصه) با اطلاعات ذیل برون­سپاری نماید:

3. مدت انجام معامله 1 سال از زمان امضای قرارداد می‌باشد.

4. محل اجرای پروژه به آدرس مسجدسلیمان، بعد از روستای هفت شهیدان، منطقه انرژی زیلایی، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان می‌باشد.

5. پیشنهاد دهنده ملزم است به هنگام ارائه پیشنهاد خود یک فقره ضمانت‌نامه بانکی قابل تمدید با نظر مناقصه‌گزار تا 6 ماه و با اعتبار حداقل 4 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد در وجه شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با مبلغ 19،700،000،000 ریال، به عنوان تضمین شرکت در مناقصه تسلیم مناقصه‌گزار نماید.

شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

1. دارا بودن سوابق و مدارک مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه(حداقل سه قرارداد مشابه مرتبط(.

2. دارای حداقل توان مالی برای تهیه تجهیزات کافی و مرتبط با موضوع مناقصه به مدت 2 ماه.

3. دارا بودن گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری.

4. کلیه گواهی­ ها و مدارک ارائه شده نیاز به تایید و ممهور نمودن کپی برابر با اصل از مراجع قانونی دارد.

زمان تحویل پاکات:

زمان تحویل پاکات از روز پنجشنبه مورخ 13/05/1401 تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 24/05/1401 می‌باشد.

نشانی تحویل پاکات:

1. تهران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، نرسیده به خیابان پاسداران، پلاک 181، طبقه چهارم، واحد امور حقوقی و قراردادها.

· حتماً بر روی پاکت ارسالی درج شود: مربوط به مناقصه تهیه، پخت و سرو غذا

 

سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار در لینک اسناد مناقصه در بخش مناقصه و مزایده وب سایت شرکت به آدرس www.misipcc.com قابل مشاهده است.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0